Čtyři dny ve středověku prožijete na Bezdězu

Netradiční prohlídka

  • hrad Bezděz ()
  • 5. 7. 2018–7. 7. 2018
  • 11.00–15.30

  • 8. 7. 2018–8. 7. 2018
  • 11.00–14.00
  • plné 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 240 Kč

Tradiční červencové šermířské dny oživí Volné sdružení šermířů ASKALON svým vystoupením pod názvem

"Všední život zbrojnošův za Přemysla Otakara II.". 

Zbraně a zbroj budou po celých pět dní řinčet na II. hradním nádvoří.

Časy vystoupení: 11:00 - 12:30 - 14:00 - 15:30, v neděli poslední vystoupení ve 14,00 hod.

Po vystoupení si můžete prohlédnout a vyzkoušet středověké zbraně!

Na I. hradním nádvoří bude mistr KOVÁŘ předvádět své řemeslo.

Bude zde postavena výheň a vystaveny kovářské výrobky.

Pobyt na hradě vám také zpřijemní hudební skupina Kalíšci se svými rytířskými zpěvy.

Příjemné letní dny...!