Valdštejnova smrt, scénické vystoupení na Bezdězu

Netradiční prohlídka

  • hrad Bezděz ()
  • 15. 8. 2020–16. 8. 2020
  • 11.00–15.00
  • plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 310 Kč
Bibus Spiritus

Vystoupí skupina scénického šermu a divadla

BIBUS SPIRITUS

Časy vystoupení:    11,00  -  13,00  15,00 

PROGRAM VYSTOUPENÍ:

Valdštejnova smrt

Svou kariéru zahájil jako prostý voják, ale ve službách císaře Ferdinanda II. vystoupal až na samý vrchol moci. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, vrchní velitel císařských vojsk, frýdlantský vévoda a říšský kníže, generální hejtman v Baltickém a Oceánském moři, se neohlížel nikdy na nic a na nikoho. Shromáždil ohromné bohatství, vysoko převyšující císařovo jmění. Nikdy neztratil žádnou bitvu. Porazila ho až závist jeho vlastních spojenců – a strach, který budil v samotném císaři.