Rytíři a manové na Bezdězu

Netradiční prohlídka

  • Hrad Bezděz ()
  • 12. 8. 2017
  • 10.00–17.30

  • 13. 8. 2017
  • 10.00–16.00
  • plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč

Středověký hrad Bezděz byl jako ostatní královské hrady symbolem královské moci a zároveň správním centrem v severních Čechách.

Jeho vojenskou posádku tvořili především manové, nižší šlechtici, kteří vojenskou službou spláceli králi pronájem sousedních statků.

 

V průběhu soboty a neděle uvidíte, jak žili vojáci na hradě, jak byli vyzbrojeni, jak se cvičili ve zbrani, jak se stravovali.


Příběhy ze života hradní posádky budou probíhat od 9.30 do 16.00

(11.00 h., 13,00 h., 15,00 h.  Vystoupení o zbraních s ukázkami soubojů).

Představí se Vám šermíři z SHŠ Tartus  Česká Lípa a SHŠ Bohemica Sanguis Praha