Výstava Přemysl Otakar II. na Bezdězu

Výstava

  • hrad Bezděz ()
  • 13. 6. 2020–28. 6. 2020
  • 9.00–16.00

  • 1. 7. 2020–30. 8. 2020
  • 9.00–16.30
  • 120 Kč, děti 80 Kč, rodina 310 Kč

Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel

Výstava o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého českého krále.

Přístupná návštěvníkům bude od 13.6.2020 do 28.6.2020: SOBOTY+NEDĚLE 9,00-16,00

od 1.7.2020 do 30.8.2020 ÚTERÝ-NEDĚLE: 9,00-16,30.

Ve středu 10. června se konala na hradě Bezděz slavnostní vernisáž výstavy Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel.
Výstavu spoluorganizují Města Otakarova, zapsaný spolek,
Národní památkový ústav – správa státního hradu Bezděz,
Římskokatolická farnost Bezděz a Biskupství litoměřické.
Na výstavě bude prezentováno 24 panelů s mnoha texty a obrazovými dokumenty, které seznámí návštěvníky výstavy se životem a dílem pátého českého krále Přemysla Otakara II.
Vystaven bude rovněž velmi vzácný soubor kopií kompletních pohřebních insignií Přemysla Otakara II., jejichž originály se nacházejí ve sbírkách Pražského hradu. Pohřební insignie požehnal v průběhu slavnostní vernisáže generální vikář litoměřické diecéze Mons. ICLic Mgr. Martin Davídek.
Přemysl Otakar II. ztratil svůj život v srpnu roku 1278 v bitvě na Moravském poli, z níž vzešel jako vítěz římský král Rudolf Habsburský. Pohřební klenoty nechal zhotovit Otakarův syn Václav II. roku 1297 při příležitosti pohřbu Přemysla Otakara II. v bazilice sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Pohřební insignie byly nalezeny 13. prosince 1976 v rakvi společně s tělesnými ostatky Přemysla Otakara II. při otevření jeho hrobu v ochozové kapli v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a včetně vložených tkanin byly z hrobu vyjmuty.
Pohřební insignie se skládají z královské koruny, žezla a jablka a jsou zhotoveny z pozlaceného stříbra.
Vzhledem k tomu, že pohřební klenoty Přemysla Otakara II. patří k nejstarším dochovaným středověkým zlatnickým pracím, není možné je běžně vystavovat. Náleží však k nejlépe dochovaným středověkým panovnickým pohřebním klenotům a proto vznikla myšlenka na zhotovení jejich kopií.
Na hradě Bezdězu budou tyto insignie vystaveny do 23. srpna.

Bezdez PO II. vystava plakat 2020.pdf