Svatby, pronájem prostor

Svatba v gotické kapli, základní poplatek 5.000 Kč /pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu matričního úřadu cena 3.000 Kč/ Svatba v Purkrabském paláci, na hradním nádvoří 3.000 Kč  

Důležité upozornění: v případě, že budete chtít svat. obřad v měsíci květnu,červnu a září o víkendu a červenci, nebo srpnu v kterýkoliv den kromě pondělí, je nutno počítat s probíhajícími prohlídkami hradu, kdy je tato část hradu součástí organizovaného výkladu a každých 30 min. sem zavítá průvodce se skupinou. Proto je nutno toto zvážit a dohodnout se na organizačních věcech se Správou hradu Bezděz!     Děkujeme za pochopení.

Více informací na tel.: +420 606 649 807 nebo e-mailu: bezdez@npu.cz

Ceník pronájmu hradních prostor
Jméno prostoru    m2/kapacita     1 - 2 hod.     2 - 4 hod.     4 - X hod.    
1. nádvoří                   200                  15.000 Kč     30.000 Kč    60.000 Kč    
2. nádvoří                   300                  15.000 Kč     30.000 Kč    60.000 Kč    
1.Purkrabský palác      80                    5.000 Kč      10.000 Kč    20.000 Kč    
Podstřeší purkrabství 230                    7.000 Kč      15.000 Kč    40.000 Kč    
Templářský palác       150                    5.000 Kč      10.000 Kč    20.000 Kč