Dřevořezby se vrátily na hrad Bezděz

Fantastický dar pro Bezděz – křížová cesta je kompletní, neboť se během tří měsíců podařilo získat poslední dvě postrádané dřevořezby!

 

               Dva roky po náhodném nálezu dřevořezby zachycující výjev Kladení Krista do hrobu, se na Bezděz vrací poslední pohřešovaná dřevořezba  s výjevem Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. Dřevořezba je darem dámy, která si přeje zůstat v anonymitě. O několik týdnů dříve byla zakoupena dřevořezba s výjevem Pán Ježíš padá pod křížem poprvé.

Dřevořezeb je v celém souboru čtrnáct a tvořily výzdobu kapliček lemujících cestu na Bezděz. Dřevořezba pochází z konce 17., či začátku 18. století a považovala se od cca 60. let minulého století za ztracenou. Darovaná i zakoupená dřevořezba je ve velmi zachovalém stavu, má rozměry 64x100 cm.

Dřevořezby v kapličkách přežily nejenom celé 18. a 19. století, ale i druhou světovou válku. V průběhu padesátých a šedesátých let 20. století se ale začaly ztrácet a tak je tehdejší kastelán Bezdězu postupně vynosil na hrad, kde byly vystaveny v Purkrabském paláci, i zde se ale pravděpodobně některá ztratila a proto byly zbývající – celkem jedenáct – odvezeny do muzea v České Lípě, kde jsou vystaveny v Bieberově kapli.

Bývalý kastelán pan Jan Jurička našel v roce 1983 po dřevořezbách ještě tři prázdné rámy, které pečlivě uschoval. 20. března 2014, při pracích před zahájením sezóny, objevil jednu z postrádaných dřevořezeb, konkrétně s  výjevem Kladení Krista do hrobu. Dřevořezba prošla restaurátorským zásahem a je vystavována při výjimečných příležitostech v hradní kapli.

Jeho nástupce, současný kastelán pan Kamil Seidl, získal pro hrad poslední chybějící dřevořezbu, respektive poslední dvě: „ V dubnu běžela v České televizi reportáž o Bezdězu, mluvilo se tam také o vystavení dřevořezby v hradní kapli. Krátce na to mi zavolala paní z Boleslavska, že má doma asi sestřičku té naší dřevořezby a pokud je to ona, velice ráda ji hradu daruje. Skutečně se jedná o poslední chybějící výjev, tedy 5. zastavení s výjevem Šimona Kyrenského, jenž pomáhá nésti Ježíšovi kříž. Dárkyně chce zůstat v anonymitě, sepsali jsme darovací smlouvu a teď v červenci jsme i s bývalým panem kastelánem pro dřevořezbu jeli. Byl to nádherný okamžik, byli jsme dojatí a skutečně jsme v tu chvíli měli pocit, že plyneme s historií, že ovlivňujeme bezdězské dějiny. Cítím dojetí a také veliký vděk vůči dané paní, která se rozhodla dřevořezbu Bezdězu darovat. Vyptávali jsme se, jak ji získala – bylo to dědictví po manželovi, který kdysi dřevořezbu za něco vyměnil, ale jelikož již není naživu, neví se podrobnosti. Dřevořezba visela u dotyčné dámy v obývacím pokoji  a když jsme ji přebírali, byla zabalená v prostěradle. Opatrně jsme ji rozbalili a vykřikli dojetím, načež naše skromná dárkyně s úsměvem pravila – "To mne těší, že jsem Vám udělala radost!“, vypráví kastelán hradu.

V současné době čeká obě dřevořezby převoz do restaurátorských dílen, restaurátorským zásahem projdou i rámy, které byly dosud uschovány na hradě. Návštěvníkům budou dřevořezby představeny v dubnu 2017. Pro svou vzácnost a výjimečnost nebudou dřevořezby trvalou součástí hradní expozice, ale budou veřejnosti ukazovány při mimořádných příležitostech spolu s dřevořezbou nalezenou před dvěma lety.